Upphandling av golvrenovering

De flesta kommuner upphandlar idag golvarbeten som innefattar byten av linoleum-, plast- och gummigolv men inte renoveringar av dessa. Det vill vi vara med och ändra på.

Offentlig sektor upphandlar för närmare 800 miljarder kronor per år. Kommunerna står för cirka 70 procent av alla offentliga inköp. I denna process är Envire AB en stabil leverantör som kan erbjuda marknadens bästa lösning för golvrenoveringar och ytbehandlingar.

För upphandlande enhet

För att få beslutsfattare att byta riktning och börja renovera golv vill vi gärna vara med och informera och utbilda om fördelarna. Vi svarar gärna på RFI:s då vi har mångårig erfarenhet kring renovering och ytbehandling av golv. Vi som leverantör kan då framföra relevanta synpunkter för upphandlingen, baserat på vår expertis och erfarenhet kring utförande av golvrenoveringar.

För anbudsgivande entreprenör

Om er verksamhet saknar denna typ av tjänst är vi gärna med och erbjuder den i samarbete med er. Vi går som en underleverantör till er och ni kan erbjuda renovering och överlackning av befintliga golv till era kunder.

KONTAKTA OSS
Varuvägen 9, Älvsjö
Org nr. 559107-5261
Producerad av